14 Konzultační služby nad rámec aktivace (ID 23093)