3 školení administrátora + jeho certifikace (ID 23071)