Tvorba 1 ks standardního workflow

6 400,00 

Tato služba zahrnuje jednorázovou tvorbu workflow (1 ks standardního workflow s pracností rámcově do 6 hodin).

Platba probíhá jednorázově.