M-Files Admin – vlastní administrátor

72 000,00 

Přejete si vlastního administrátora z Vaší firmy? Využijte naši službu M-Files Admin. K této službě je nutné zakoupit rovněž školení administrátora.

Cena je uvedena v Kč/rok.

Pozn.

V případě, že využijete služby „M-Files Admin – vlastní administrátor“, přejímáte na sebe veškerou zodpovědnost související s funkcionalitou a nastavením úložiště. Digital Resources a.s. žádným způsobem neručí za administraci, nastavení, uživatelská oprávnění, vlastní funkcionalitu a případné problémy. V případě, že dojde k nevhodným úpravám, jež budete chtít napravit, provedeme práce na základě objednávky a bude Vám účtována standardní cena služeb konzultanta. Případně Vám může být poskytnut znovu nové prázdné úložiště v původním nastavení.

Jestliže chcete administrovat své úložiště, je nutné nechat proškolit administrátora v rozsahu min. 2×4 hodiny. Proškolený uživatel následně absolvuje zkoušku, jejímž výsledkem je vydání/nevydání certifikátu správce úložiště. Následně mohou být tomuto uživateli – administrátorovi předána admin práva pro vlastní úložiště. Nelze následně přidělit administrátorské právo jinému uživateli systému, bez předchozího absolvování školení a certifikace.